Numer konta Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Bystrej, ul. Zdrojowa 3
63 8133 0003 0001 0386 2000 0001

REKRUTACJA 2023/2024


Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, kryteriami oraz wnioskami dla kandydatów. Dokumenty można składać od 1 marca - zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kandydata z obwodu - pobierz
Wniosek kandydata spoza obwodu - pobierz
Wnioski z obwodu i spoza - wersje edytowalne - pobierz
Terminy rekrutacji - pobierz
Zarządzenie Wójta - pobierz
Kryteria rekrutacyjne - pobierz

Integracja klas I

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: piątek, 14, październik 2022
GrEgOr

W ubiegły piątek, w ramach integracji klasy 1-3 udały się na wycieczkę do pobliskiego Wilczyska. W atmosferze jesiennej aury, przy pięknych promieniach słońca wszyscy powędrowali do pobliskiego ośrodka harcerskiego. Po spacerze był czas na piknik, rozmowy i wspólne zabawy Pierwszaki miały okazje poznać się jeszcze lepiej, pobawić się razem z uczniami klas starszych. Czas jaki spędzili  na wycieczce minął błyskawicznie. W doskonałych nastrojach oraz w przekonaniu, jak dobrze być uczniem, wrócili do swojej ulubionej szkoły.

 • image001
 • image002
 • image003

 • image004
 • image005
 • image006

 • image007
 • image008
 • image009

 • image010
 • image011
 • image012

 • image013
 • image014
 • image015

 • image016
 • image017
 • image018

 • image019
 • image020
 • image021

 • image022
 • image023
 • image024

 • image025
 • image026
 • image027

 • image028
 • image029
 • image030

 • image031
 • image032
 • image033

 • image034
 • image035
 • image036

 • image037
 • image038
 • image039

 • image040
 • image041

Integracyjny rajd na Magurkę 2022

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: piątek, 07, październik 2022
GrEgOr

Tradycyjnie udaliśmy się na rajd na Magurkę. Było słonecznie, ciepło, wesoło, głośno ale chyba zbyt krótko. Nasi uczniowie wśród uczniów innych szkół zaprezentowali się na medal. Pogadanki, piłka, zapiekanki ale najważniejsze wspólne rozmowy o wszystkim i o niczym. Wybraliśmy Samorząd Szkolny, który - mamy nadzieję - będzie prężnie działał.

Laboratoria przyszłości

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: piątek, 16, wrzesień 2022
GrEgOr

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach "Laboratorium Przyszłości" zaczną się odbywać, zgodnie z założeniami programu, w roku szkolnym 2022/2023, minimum 3 godziny tygodniowo. Sprzęt będzie wykorzystywany w klasach I-III do realizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rozwijających kreatywność i innych zajęć dodatkowych, a także w klasach IV-VIII w ramach zajęć lekcyjnych (między innymi matematyka, fizyka, informatyka), oraz podczas kół zainteresowań i innych zajęć dodatkowych.

Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”. W ramach projektu na zakup wyposażenia i pomocy naukowych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 60000 zł, które w 100% zostały wykorzystane do końca 2021 roku.

Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych - pobierz.

Badanie słuchu

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: poniedziałek, 12, wrzesień 2022
GrEgOr

Powrót do szkoły 2022/2023

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: piątek, 05, sierpień 2022
GrEgOr

W dniu 01.09.2022r. (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach nowy rok szkolny rozpocznie się wg następującego harmonogramu:

 • o godzinie 8.00 msza św. w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Wilkowicach;
 • o godzinie 9.15 rozpoczęcie roku szkolnego na hali GOSIR.

Kilka ważnych informacji dla uczniów rozpoczynających naukę:

LOGOWANIE DO DZIENNIKA:
Jeśli Państwo podali adres email na karcie zgłoszenia dziecka to może się już logować do dziennika koniecznie przez link w powyższym menu strony.
Proszę również oglądnąć instrukcję pierwszego logowania jak ustalić hasło lub przeczytać poradę z Bazy wiedzy - kliknij.

WYPRAWKA do klasy PIERWSZEJ - pobierz.

WYPRAWKA do klasy DRUGIEJ - pobierz.

WYPRAWKA do klasy TRZECIEJ - pobierz.

WYPRAWKA do ŚWIETLICY pobierz.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY - pobierz.

PODRĘCZNIKI - dla wszystkich klas do przedmiotów obowiązkowych zapewnia za darmo szkoła, należy zakupić tylko podręcznik do religii:

Klasa 1 szkoła podstawowa - "Poznaję Boży świat" Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Klasa 2 szkoła podstawowa - "Odkrywam królestwo Boże" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa 3 szkoła podstawowa - „Poznaję Jezusa” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak TYLKO ĆWICZENIA!!!
Klasa 4 szkołą podstawowa - "Miejsca pełne BOGActw" wyd. JEDNOŚĆ - PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA
Klasa 5 szkoła podstawowa - "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA
Klasa 6 szkoła podstawowa - "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA
Klasa 8 szkoła podstawowa - "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" wyd. JEDNOŚĆ

AUTOBUS - ewentualnie we własnym zakresie. Przypominamy, że sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wilkowice zostały ustalone w sposób umożliwiający uczniom zamieszkałym w obwodzie danej szkoły spełnianie obowiązku szkolnego w placówce oświatowej, do której odległość z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły obwodowej nie przekracza odpowiednio 3 km dla uczniów klas I–IV szkół podstawowych oraz 4 km dla uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. W związku z powyższym Gmina nie zapewnia bezpłatnego dowozu.

Bezpieczne wakacje 2022

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: wtorek, 21, czerwiec 2022
GrEgOr

Dzień otwarty 2022

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 16, czerwiec 2022
GrEgOr