Pierwsza pomoc - warsztaty

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: wtorek, 18, luty 2014 Andrzej Błachut

Szybki rozwój cywilizacyjny w ostatnich latach pociąga za sobą coraz to większą liczbę zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka. Aby zminimalizować skutki tragicznych zdarzeń takich jak wypadki, pożary, powodzie itp. trzeba zadbać, by uczniowie posiedli praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W Gimnazjum służą temu między innymi lekcje edukacji dla bezpieczeństwa. W ramach tychże zajęć 12 lutego br. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla klas trzecich, które prowadzili strażacy OSP Wilkowice. Najpierw uczestniczący w warsztatach uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy a następnie pod fachowym okiem doświadczonych strażaków doskonalili umiejętności praktyczne. Ćwiczenia obejmowały między innymi: bezpieczne postępowanie w miejscu wypadku, rozpoznawanie podstawowych czynności życiowych (świadomość, oddech, tętno), wzywanie pomocy, resuscytację krążeniowo oddechową, układanie nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej, pierwszą pomoc przy urazach kończyn i zranieniach. Z całą pewnością warsztaty można uznać za udane. W przyjaznej atmosferze młodzież chętnie i bez oporów podejmowała się kolejnych ćwiczeń. Często padały dodatkowe pytania do prowadzących na temat właściwego postępowania w danej sytuacji, świadczące o dużym zainteresowaniu tematem. Mam nadzieję, że w razie potrzeby każdy uczeń zrobi użytek z wiedzy zdobytej w czasie zajęć. Dziękuję trzecioklasistom za aktywny udział w zajęciach a strażakom OSP Wilkowice za zaangażowanie, profesjonalizm, bezinteresowność i miłą atmosferę, która towarzyszyła nam w czasie całych warsztatów.

Andrzej Błachut