Informacje

UWAGA!
Zmiana w odpłatnościach za obiady!
Szczegóły i nowy regulamin - zobacz

Konto Rady Rodziców
63 8133 0003 0001 0386 2000 0001

Koronawirus - informacje


Aktualne wytyczne MEN, GIZ, MZ - zobacz.

Numery telefonów, na które należy się kontaktować w sprawach dotyczących koronowirusa SARS-CoV-2:

  • telefon całodobowy: 514122992
  • telefon czynny w godz. 7.30 - 15.00: 334992944 lub 334992948
  • adres email: hdim@psse.bielsko.pl

Dziennik elektroniczny UONET+

Jak zalogować się po raz pierwszy - oglądnij film:

Pierwsze logowanie

Wizyta studyjna

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: poniedziałek, 10, luty 2014 Władysław Nikiel

Wizyta studyjna programu "Lifelong Learning"


W dniach 24 - 31 stycznia 2014 roku, dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach brał udział w wizycie studyjnej Programu Lifelong Learning w Santiago de Compostela w Hiszpanii.


Tematem głównym wizyty było: "Fostering lifelong learning through international education programmes" czyli "Sprzyjanie Uczeniu się przez całe życie poprzez międzynarodowe programy edukacyjne". Wspólnie z 14 specjalistami z 13 różnych krajów Unii Europejskiej (Polska, Niemcy, Włochy, Litwa, Grecja, Belgia, Dania, Szwecja, Węgry, Rumunia, Austria, Czechy, Francja) - decydentami z zakresu oświaty oraz kooperantami ds. międzynarodowych programów edukacyjnych - zastanawiano się nad zasadnością oraz rolą jaką odgrywają w/w programy w kreowaniu edukacji w Europie. Podczas "round-table conference", każdy z uczestników przedstawił swój punkt widzenia na powyższy temat, jak również zaprezentował swój kraj oraz miejsce (miejscowość, placówkę oświatową) z którego się wywodzi. Odwiedzając różnorakie instytucje oświatowe w hiszpańskiej Galicji tj. w Santiago de Compostela, La Coruna, Lugo, Vigo, zastanawiano się również nad przyszłością międzynarodowych programów edukacyjnych, dla których rok 2014 jest pierwszym, w którym pojawiają się w nowej formule. Zdobyte doświadczenie oraz kontakty nawiązane podczas wizyty pozwolą w jeszcze lepszym stopniu kreować edukację w naszym rodzimym gimnazjum, dostosowując ją do wymagań nowoczesnej Europy.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej miało miejsce dzięki dofinansowaniu uzyskanym z Komisji Europejskiej (KE) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie".


Władysław Nikiel - dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach.

  • Katedra w Santiago de CompostelaKatedra w Santiago de Compostela
  • Santiago-uczestnicy wizyty studyjnejSantiago-uczestnicy wizyty studyjnej