Wizyta studyjna

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: poniedziałek, 10, luty 2014 Władysław Nikiel

Wizyta studyjna programu "Lifelong Learning"


W dniach 24 - 31 stycznia 2014 roku, dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach brał udział w wizycie studyjnej Programu Lifelong Learning w Santiago de Compostela w Hiszpanii.


Tematem głównym wizyty było: "Fostering lifelong learning through international education programmes" czyli "Sprzyjanie Uczeniu się przez całe życie poprzez międzynarodowe programy edukacyjne". Wspólnie z 14 specjalistami z 13 różnych krajów Unii Europejskiej (Polska, Niemcy, Włochy, Litwa, Grecja, Belgia, Dania, Szwecja, Węgry, Rumunia, Austria, Czechy, Francja) - decydentami z zakresu oświaty oraz kooperantami ds. międzynarodowych programów edukacyjnych - zastanawiano się nad zasadnością oraz rolą jaką odgrywają w/w programy w kreowaniu edukacji w Europie. Podczas "round-table conference", każdy z uczestników przedstawił swój punkt widzenia na powyższy temat, jak również zaprezentował swój kraj oraz miejsce (miejscowość, placówkę oświatową) z którego się wywodzi. Odwiedzając różnorakie instytucje oświatowe w hiszpańskiej Galicji tj. w Santiago de Compostela, La Coruna, Lugo, Vigo, zastanawiano się również nad przyszłością międzynarodowych programów edukacyjnych, dla których rok 2014 jest pierwszym, w którym pojawiają się w nowej formule. Zdobyte doświadczenie oraz kontakty nawiązane podczas wizyty pozwolą w jeszcze lepszym stopniu kreować edukację w naszym rodzimym gimnazjum, dostosowując ją do wymagań nowoczesnej Europy.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej miało miejsce dzięki dofinansowaniu uzyskanym z Komisji Europejskiej (KE) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie".


Władysław Nikiel - dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach.