Numer konta Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Bystrej, ul. Zdrojowa 3
63 8133 0003 0001 0386 2000 0001

PÓŁKOLONIE

Trwają zapisy na półkolonie w czasie wakacji!
Szczegóły u pani pedagog.

Dokumenty:

Regulamin - pobierz
Program - pobierz
Klauzula - pobierz

 

Patron - św. Jadwiga Andegaweńska

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014 GrEgOr

Święta Jadwiga Andegaweńska

Królowa Jadwiga Jadwiga (18 lutego 1374 - 17 lipca 1399 w Krakowie) - od 16 października 1384 król Polski, wielka księżna litewska z dynastii Andegawenów (Anjou) (została koronowana na króla, jako że polskie prawo nie dawało królowej dziedzicznego tronu). Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. 15 czerwca 1378 została zaręczona z ośmioletnim Wilhelmem z dynastii Habsburgów. Odbyła się nawet ceremonia ślubu pomiędzy dziećmi z pokładzinami (sponsalia de futuro).Wiosną 1384 przybyła z Węgier do Polski, gdzie 16 października tego roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. Wobec jej małoletności ster rządów w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką Elżbietą Bośniaczką, jednakże nie powołano regenta, ponieważ, jak pisze Jan Długosz, wszystko co mówiła lub czyniła "znamionowało sędziwego wieku powagę". Kandydaturę Wilhelma Habsburga usilnie popierał Władysław Opolczyk, który nawet opanował 24 sierpnia 1385 zamek wawelski, przygotowując dopełnienie ceremonii małżeństwa. Panowie krakowscy mieli jednak wobec niej zupełnie inne plany, chcąc związać Polskę z Litwą, ofiarowali polską koronę wielkiemu księciu litewskiemu Jagielle, który miał przyjąć chrzest wraz ze swoim państwem. (unia w Krewie 14 sierpnia 1385). Kasztelan krakowski Dobiesław Kurozwęcki przepędził austriackiego pretendenta z zamku. Jan Długosz utrzymuje, że zrozpaczona młodziutka królowa, próbowała wówczas wyrąbać toporem bramę wawelską by uciec z miłością swojego życia na Śląsk, jednakże harmonijny związek, jaki stworzyła z Jagiełłą, świadczy o innej motywacji jej postępowania niż uczucie do Habsburga.11 stycznia 1386 w Wołkowysku panowie polscy oznajmili Jagielle, że Jadwiga zgodziła się zostać jego żoną. Królowa odwołała publicznie swoje sponsalia z Wilhelmem. Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie 15 lutego 1386 przyjął chrzest. 18 lutego Jadwiga i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. Na wiosnę 1387 stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego, której celem była rewindykacja zajętej przez Węgrów Rusi Czerwonej.

info

Image

św. Jadwiga 8 marca 1387 potwierdziła przywileje dla Lwowa, gwarantując mu prawo składu. Tam też 26 września 1387 złożył jej hołd lenny hospodar mołdawski Piotr I. W 1397 we Włocławku odbyła zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem von Jungingenem w celu wynegocjowania powrotu do korony ziemi dobrzyńskiej. Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski (Piotr Wysz, Mateusz z Krakowa, Hieronim z Pragi). Fundowała wiele nowych kościołów, uposażając już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami. W 1397 założyła bursę dla polskich studentów w Pradze przy Uniwersytecie Karola w Pradze. W tym też roku uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej. Dnia 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła 13 lipca 1399 roku. Sama Jadwiga zmarła cztery dni później na gorączkę połogową. W testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej. Kiedy w latach 80. XX wieku otworzono jej grobowiec, znajdujący się w Katedrze Wawelskiej, stwierdzono, że istotnie klejnoty grobowe wykonane były ze skóry i drewna. Po śmierci jej osobę otoczono kultem i podjęto próby kanonizowania, ale błogosławioną Kościoła katolickiego została dopiero w 1979 roku, a 8 czerwca 1997 papież Jan Paweł II, podczas mszy w Krakowie, ogłosił ją świętą.

 

Z życia świętej Jadwigi królowej


18 II 1374 –Przychodzi na świat Jadwiga, córka węgierskiego i polskiego króla Ludwika Andegaweńskiego oraz księżnej bośniackiej Elżbiety.
1378 –Jadwiga zostaje poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi.
1378 – 1379 –Przyszła Królowa przebywa na dworze węgierskim.
1384 –10-letnia Jadwiga przyjeżdża do Polski.
16 X 1384 – Jadwiga zostaje koronowana w Krakowie na króla Polski.
I 1385 – Książę litewski Jogaiła decyduje się przyjąć chrzest i wcielić ziemie litewskie do Polski w zamian za rękę Jadwigi.
12 II 1386 –Jadwiga odwołuje śluby z Wilhelmem.
18 II 1386 –Dwunastoletnia Jadwiga bierze ślub z Jagiełłą w katedrze krakowskiej.
1387 –Królowa Jadwiga prowadzi wyprawę na Ruś Czerwoną, by przywrócić tam jurysdykcję i władzę polską.
1393 –Królowa godzi Jagiełłę z Witoldem.
1397 –Jadwiga otrzymuje od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej.
17 VII 1399 –Królowa umiera w gorączce popołogowej w dwa dni po śmierci córki Bonifacji.
1400 – Otwarcie i odnowienie Akademii Krakowskiej dzięki darom Jadwigi.
6 VI 1979 – Papież Polak – Jan Paweł II – beatyfikuje Królową Jadwigę podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski.
8 VI 1997 –Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę

hymn