Numer konta Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Bystrej, ul. Zdrojowa 3
63 8133 0003 0001 0386 2000 0001

REKRUTACJA

Wszyscy kandydaci, który złożyli dokumenty zostali przyjęci zarówno do klasy pierwszej jak i klasy czwartej sportowej.

 

Deklaracja dostępności

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 23, wrzesień 2020 GrEgOr

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • • 3.1.1 – Język strony
 • • 4.1.1 – Parsowanie
 • • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Midor.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony http://www.sp2wilkowice.pl/ lub jej elementów,
 • zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowiach
 • Adres: ul. Szkolna 8
  43-365 Wikowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 338171379

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać w sekretariacie zlokalizowanym na parterze. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby dostęp na pierwsze piętro.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.