Zebranie z rodzicami


Zapraszamy na spotkanie rodziców,

które odbędzie się

11 maja 2022 r. o godz. 16.30.

Kalendarz szkolny

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014 GrEgOr

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2021

1 września 2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31 grudnia 2021 - Zimowa przerwa świąteczna
14 - 27 lutego 2022 - Ferie zimowe
14 - 19 kwietnia 2022 - Wiosenna przerwa świąteczna
24 czerwca 2022 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 - Ferie letnie

Egzaminy ósmoklasisty

24 maja 2022 - Egzamin z języka polskiego
25 maja 2022 - Egzamin z matematyki
26 maja 2022 - Egzamin z języka nowożytnego

1 lipca 2022 - Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty
8 lipca 2022 - Termin wydania zdającym zaświadczeń

Święta państwowe i uroczystości kościelne (dni ustawowo wolne od pracy)

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada - Święto Niepodległości
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
1 maja - Święto Pracy
3 maja - Święto Konstytucji 3-go Maja
16 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2021- wtorek po Uroczystości Wszystkich Świętych
12 listopada 2021 - piątek po Dniu Niepodległości
7 stycznia 2022 - piątek po Uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
2 maja - poniedziałek pomiędzy świętami majowymi
24-26 maja 2022 - wtorek, środa, czwartek - egzaminy ósmoklasistów
17 czerwca - piątek po Uroczystości Bożego Ciała

Zebrania z rodzicami - jeżeli pojawi się taka możliwość wynikająca ze stanu epidemicznego w kraju zebrania odbędą w następujących terminach:

 29 września 2021 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 24 listopada 2021 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 19 stycznia 2022 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 23 marca 2022 godz. 17.00 - zebranie z rodzicami
 11 maja 2022 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami